חברות שילוח

חברות שילוח הן חברות מקצועיות שמספקות ליבואנים, ליצואנים ולכל מי שחפץ להעביר מטען מארץ אחת למשנה את כל קשת השירותים הדרושים לביצוע המשימה הזאת.

יבואנים, יצואנים ולקוחות אחרים אינם יכולים להשקיע את הזמן הדרוש לפעולות שילוח כאלו, ולא כל שכן אינם יכולים לרכוש את המומחיות שצוברות חברות שילוח בעלות נסיון רב שנים.

חברות שילוח מתמצאות בכל נבכי הביורוקרטיה ובכל התהליכים הסבוכים שכרוכים בשילוח בכלל ובשילוח בינלאומי בפרט.

חברות שילוח גם יודעות להפעיל חברות משניות וקבלני משנה בדרך אופטימלית, ובכך לבצע שילוחים בדרת הטובה ביותר. חברת TDY ממוצבת בראש החבורה הנכבדה הזאת של חברות שילוח בזכות נסיונה העשיר והשגיה המוכחים באופטימיזציה של תהליכי שילוח בינלאומי.