שילוח בין לאומי

במציאות של העולם המודרני ו"הכפר הגלובלי", חשיבותם של תהליכי שילוח בין לאומי עלתה מאוד. שילוח בין לאומי משמעותו – ביצוע כל קשת הפעולות הדרושות על-מנת להעביר מטען מנקודת שילוח בארץ אחת לנקודת קבלה בארץ אחרת.

שילוח בין לאומי הוא מקצוע סבוך שמחייב התמחות מדוקדקת בכל הגופים שמהווים את "שרשרת" ההעברה, החל בגוף השולח בארץ המוצא, דרך כל גופי השינוע וכל הרשויות הרלוונטיות לאורך כל הדרך, וכלה בגוף המקבל בארץ היעד.

התהליך של שילוח בין לאומי מתחיל בזיהוי והבנת הצרכים והיכולות של השולח ובניתוח מדוקדק של המטען שבו מדובר: מי הגוף השולח, מה ברצונו להעביר דרך שילוח בין לאומי ולאן, מה אופיו של המטען שצריך להיות מועבר באמצעות שילוח בין לאומי ומה הן המגבלות והסיכונים המיוחדים שלו, מהי הדחיפות, מהם האילוצים, מהן הרגישויות המיוחדות, וכן הלאה.

התהליך של שילוח בין לאומי ממשיך בתכנון ההעברות הדרושות, החל מאריזת המוצר בנקודת המוצא והטיפול בו, המשך דרך אמצעי התובלה הרלוונטיים שעומדים לרשות החברות המבצעות שילוח בין לאומי או הקבלנים המשרתים אותן, וכלה בסידורי הקבלה והשינוע בצד המקבל בארץ המקבלת.

רק לאחר שהושלמו כל תהליכי התכנון, נעשו כל הסידורים הדרושים מול כל הרשויות המעורבות בתהליכי שילוח בין לאומי והתקבלו כל האישורים, יכולה החברה שמבצעת שילוח בין לאומי להתחיל בתהליך השילוח עצמו.

שילוח בין לאומי מחייב אם כן מידה גדולה מאוד של התמחות ומקצועיות. שילוח בין לאומי מחייב הכרה מעולה של כל התהליכים, כל השיטות, כל הרשויות וכל הגופים המעורבים בכל תהליך של שילוח בין לאומי מכל מקום ולכל מקום. זו כמות אדירה של אינפורמציה, ומספיק גורם אחד שלא נלקח בחשבון כדי להכשיל כל שילוח בין לאומי או לעכב אותו בצורה משמעותית.

שילוח בין לאומי מחייב גם כפי שראינו תהליכי תכנון מדוקדקים – גם כאן, פעילות יחידה שלא תוכננה כהלכה עלולה להכשיל שילוח בין לאומי סבוך ומורכב. שם המשחק בנושא שילוח בין לאומי הוא נסיון – ככל שחברת שילוח בין לאומי מנוסה יותר, כן יהיה התהליך של שילוח בין לאומי מסודר יותר, מאורגן יותר ואמין יותר.

חברת TDY, שמתמחה זה למעלה מ-30 שנה בנושאי שילוח בין לאומי וברשותה נסיון שאין דומה לו בכל התהליכים של שילוח בין לאומי בכל העולם, מציעה ללקוחותיה שירותי שילוח בין לאומי ברמה מקצועית ובאמינות שאין למעלה ממנה.